Məhsullar Kataloqu

Nadir Torpaq Metalı
Metallar Tərkibi Təmizliklər Püskürtmə Hədəfləri Buxarlanma materialları Bar MSDS
Skandium metal Sc

99,90%

×

×

×

PDF
İtrium metalı Y

99,90%

×

×

×

PDF
Lantan metalı La

99,50%

×

×

×

PDF
Serium metal Ce

99,50%

×

×

×

PDF
Praseodymium Metal Pr

99,50%

×

×

×

PDF
Neodim metal Nd

99,50%

×

×

×

PDF
Samarium Metal Sm

99,90%

×

×

×

PDF
Gadolinium Metal Gd

99,90%

×

×

×

PDF
Terbium Metal Tb

99,90%

×

×

×

PDF
Disprosium Metal Dy

99,90%

×

×

×

PDF
Holmium Metal Ho

99,90%

×

×

×

PDF
Erbium Metal Er

99,90%

×

×

×

PDF
Tulium metalı Tm

99,90%

×

×

×

PDF
İtterbium Metal Yb

99,90%

×

×

×

PDF
Lutetium Metal Lu

99,90%

×

×

×

PDF
Qalay Metal Sn

99,90%

×

×

×

PDF
Yüksək Saflıqda Nadir Torpaq Metalları
Yüksək təmizlikli metallar Tərkibi Təmizliklər Püskürtmə Hədəfləri Buxarlanma materialları Bar MSDS
Yüksək təmizlikli skandium Sc 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Yüksək saflıqda itrium Y 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Yüksək təmizlikli lantan La 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Yüksək saflıqda serium Ce 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Yüksək təmizlikli terbium Tb 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Yüksək saflıqda disprosium Dy 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Yüksək təmizlik holmium Ho 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Yüksək təmizlikli erbium Er 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Yüksək saflıqda tulium Tm 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Yüksək saflıqda iterbium Yb 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Yüksək təmizlikli lutetium Lu 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Yüksək təmizlikdə qalay Sn 99,99%-99,999%

×

×

×

PDF
Nadir torpaq metal ərintisi

ərintisi

TƏRKİBİ

SAFLIQLAR

MSDS
Praseodymium Neodimium ərintisi Pr-Nd RE=99% Pr/RE=20±2% Nd/RE=80±2% -
Praseodymium Neodimium ərintisi Pr-Nd RE=99% Pr/RE=25±2% Nd/RE=75±2% -
Praseodymium Neodimium ərintisi Pr-Nd RE=99% Pr/RE=30±2% Nd/RE=70±2% -
Lantan serium ərintisi La-Ce RE=99% La/RE=61±2% Ce/RE=Bal. -
Lantan serium ərintisi La-Ce RE=99% La/RE=65±2% Ce/RE=Bal. -
Lantan serium ərintisi La-Ce RE=99% La/RE=69±2% Ce/RE=Bal. -
Qadolinium dəmir ərintisi Gd-Fe RE=75±1% Gd/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Qadolinium dəmir ərintisi Gd-Fe RE=72±1% Gd/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Qadolinium dəmir ərintisi Gd-Fe RE=69±1% Gd/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Disprosium dəmir ərintisi Dy-Fe RE=85±1% Dy/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Disprosium dəmir ərintisi Dy-Fe RE=80±1% Dy/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Disprosium dəmir ərintisi Dy-Fe RE=75±1% Dy/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Holmium dəmir ərintisi Ho-Fe RE=80±1% Ho/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Holmium dəmir ərintisi Ho-Fe RE=83±1% Ho/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Nadir torpaq metal tozu
Metal tozu Tərkibi dövlət Təmizliklər

Taxıl ölçüsü

MSDS
Skandium tozu Sc Pudra

99,99%

-100, 200 mesh PDF
İtrium tozu Y Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Lantan tozu La Pudra

99,50%

-100, 200 mesh PDF
Serium tozu Ce Pudra

99,50%

-100, 200 mesh PDF
Praseodimium tozu Pr Pudra

99,50%

-100, 200 mesh PDF
Neodimium tozu Nd Pudra

99,50%

-100, 200 mesh PDF
Samarium tozu Sm Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Gadolinium tozu Gd Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Terbium tozu Tb Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Disprosium tozu Dy Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Holmium tozu Ho Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Erbium tozu Er Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Tulium tozu Tm Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
İtterbium tozu Yb Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Lutetium tozu Lu Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Qalay tozu Sn Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Titan tozu Ti Pudra

99,60%

-100, 200 mesh PDF
Sirkonium tozu Zr Pudra

99.00%

-100, 200 mesh PDF
Hafnium tozu Hf Pudra

99,50%

-100, 200 mesh PDF
Nadir torpaq hidrid tozu
Metal hidrid Tərkibi dövlət Təmizliklər

Taxıl ölçüsü

MSDS
Skandium hidrid SC Pudra

99,99%

-100, 200 mesh PDF
İtrium hidrid YH Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Lantan hidridi LaH Pudra

99,50%

-100, 200 mesh PDF
Serium hidrid CeH Pudra

99,50%

-100, 200 mesh PDF
Praseodimium hidrid PrH Pudra

99,50%

-100, 200 mesh PDF
Neodim hidrid NdH Pudra

99,50%

-100, 200 mesh PDF
Samarium hidridi SmH Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Qadolinium hidrid GdH Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Terbium hidrid TbH Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Disprosium hidrid DyH Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Holmium hidrid HoH Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Erbium hidrid ErH Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Tulium hidrid TmH Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
İtterbium hidrid YbH Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Lutetium hidrid LuH Pudra

99,90%

-100, 200 mesh PDF
Titan hidrid TiH Pudra

99,60%

-100, 200 mesh PDF
Sirkonium hidrid ZrH Pudra

99.00%

-100, 200 mesh PDF
Hafnium hidrid HfH Pudra

99,50%

-100, 200 mesh PDF
Nadir torpaq borid tozu
Metal borid Tərkibi dövlət Təmizliklər

Taxıl ölçüsü

MSDS
Lantan heksaboridi LaB6 Pudra

99,50%

-360, 500 mesh PDF
Serium heksaboridi CeB6 Pudra

99,50%

-360, 500 mesh PDF
Praseodimium Hexaboride PrB6 Pudra

99,50%

-360, 500 mesh PDF
Neodimium Hexaboride NdB6 Pudra

99,50%

-360, 500 mesh PDF
Samarium Hexaboride SmB6 Pudra

99,90%

-360, 500 mesh PDF
Gadolinium Hexaboride GdB6 Pudra

99,90%

-360, 500 mesh PDF
Europium Hexaboride EuB6 Pudra

99,90%

-360, 500 mesh PDF
İtterbium Hexaboride YbB6 Pudra

99,90%

-360, 500 mesh PDF